Sølvpris

Oppdatert sølvpris

Denne oversikten viser gjeldende sølvpris i dollar pr. unse, og gir deg muligheten til å studere den historiske utviklingen av sølvprisen de siste 5 årene. Husk at for oss som også forholder oss til den norske kronen må kursforholdet mellom dollar og krone også tas med i beregningen. Dette vil i stor grad også være med å påvirke hvor mye sølv koster å kjøpe eller hvor mye du får tilbake når du skal selge sølv.


Siste time


Sølvpris siste time

Siste 24 timer


Sølvpris siste 24 timer

Siste 5 dager


Sølvpris siste 5 dager

Siste tre måneder


Sølvpris siste 3 måneder

Sølvpris siste år


Sølvpris siste år

Sølvpris siste 5 år


Sølvpris siste 5 år

Kjøpe gull


Kjøpe sølv

Alle sølvpriser oppdateres automatisk. GoldSilver.no tar ikke ansvar for feil i oppgitt pris.


Se mer