Gullpris

Oppdatert gullpris

Denne oversikten viser gjeldende gullpris i dollar pr. unse, og gir deg muligheten til å studere den historiske utviklingen av gullprisen tilbake de siste 5 årene.

Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.


Siste time


Gullpris siste time

Siste 24 timer


Gullpris siste 24 timer

Siste 5 dager


Gullpris siste 5 dager

Siste tre måneder


Gullpris siste 3 måneder

Siste år


Gullpris siste år

Siste 5 år


Gullpris siste 5 år

Alle gullpriser oppdateres automatisk. GoldSilver.no tar ikke ansvar for feil i gullpriser, feil i historiske gullpriser eller tap på grunn av feilaktig gullpris.


Se mer