Gullpriser

Oppdaterte gullpriser

Denne oversikten viser gjeldende gullpris i dollar pr. unse, og gir deg muligheten til å studere den historiske utviklingen av gullprisen de siste 5 årene.


GULLPRIS UNSE
– Pris siste 24 timer


Gullpris siste 24 timer


Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.

GULLPRIS UNSE
– Pris siste 5 dager


Gullpris siste 5 dager


Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.

GULLPRIS UNSE
– Pris siste tre måneder


Gullpris siste 3 måneder


Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.

GULLPRIS UNSE
– Pris siste år


Gullpris siste år


Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.

GULLPRIS UNSE
– Pris siste 5 år


Gullpris siste 5 år


Gullprisen oppdateres automatisk, og viser USD pr. unse.

kjøpe gull


kjøpe sølv

Alle gullpriser oppdateres automatisk. GoldSilver.no tar ikke ansvar for feil i gullpriser, feil i historiske gullpriser eller tap på grunn av feilaktig gullpris.